Nyheder 6. februar 2019

Sillerslev havn, forpagtning af café i udbud

by Sillerslev Posten

Forpagtning af caféen på Sillerslev havn er sendt i udbud med tilbudsfrist den 5. marts kl. 12. Aftalestart på ny kontrakt 1. april 2019.

Uddrag af udbudsskrivelse:

Udbud af kontrakt om forpagtning af drift af café på Sillerslev Havn

Udbuddet omfatter forpagtning af drift af café på Sillerslev Havn, Havnevej 75, Sillerslev.

Morsø Kommune efterspørger en forpagter til drift af café, der skal indgå som et integreret og deltagende element på havnen i samarbejde med alle havnens øvrige aktører, og til gavn og glæde for havnens talrige og mangeartede publikum året rundt. 

Sillerslev Havn besøges af mange mennesker hver dag – især i sommerperioden. Øens bedste badestrand ligger lige ved havnen, og der er indrettet faciliteter til autocampere på havnen. Caféen har plads til 24 siddende gæster inden for. Der er udendørs terrasse, hvor der er mulighed for opstilling af borde med udendørs servering. I sommerperioden vil der endvidere være mulighed for opstilling af et telt til servering efter nærmere aftale med Morsø Kommune.

Der er formentlig behov for investering i køkkenfaciliteter. Morsø Kommune er indstillet på at betale for denne investering. Art og omfang af investeringen vil blive en del af forhandlingen. Forpagteren finansierer selv inventar, bestik m.v.

Den tilbudte forpagtningspris kan enten oplyses som et årligt beløb, eller et beløb pr. måned. Der accepteres tilbud med forskellige forpagtningsbeløb for de forskellige måneder.

Kontrakten, der vil blive indgået, er vedlagt udbudsmaterialet som bilag

Udbudsform og rekvirering af udbudsmaterialet: Udbuddet gennemføres som et offentligt/åbent udbud med efterfølgende forhandling.

Tilbudsfrist er 05-03-2019 kl. 12,00, og forinden afholdes spørgemøde for alle interesserede 20-02-2019 kl. 14,30 idet ligeledes interesserede efter aftale med kontraheringsleder Torben Skovgård Nielsen kan få fremvist caféen / lokationen i uge 8

Udbudsmaterialet kan ses i den fulde ordlyd på udbudsportalen Comdia: link til Comdia

Leave a comment

*

*