Nyheder november 13, 2019

Strømpehusets julemarked

View More
Nyheder november 13, 2019

Fortælleaften i Strømpehuset

View More
WEB-TV november 6, 2019

Mors 2019, Sillerslev

View More
Nyheder november 6, 2019

Sillerslev Havn, arealudvidelse

View More

Featured Articles

Sillerslev Havn, arealudvidelse

sillerslev-havn-arealudvidelse

Kommunalbestyrelsen i Morsø kommune har den 5.11.2019 vedtaget, at der frigives 1.000.000 kr. fra havnepuljen 2019 til inddæmning ved Sillerslev Havn, idet man ønsker at skabe støre landarealer til etablering af nedhuse til lystsejlere mm. …

Continue reading

Sillerslev nord udgår af spildevandsplanen

26. september 2019
sillerslev

På møde den 25.9.2019 har Økonomiudvalget behandlet og tiltrådt “Forslag til spildevandsplan for 2019”. Morsø kommune, direktøren for teknik og miljø anbefaler ifølge aftale med Morsø Spildevand A/S, at tidligere vedtaget kloakeringsprojekt vedr. Sillerslev Nord …

Continue reading

Turist info